Статут Організації

Витяг зі Статуту «Громадянського Корпусу»LOGO

 

2. Мета та завдання Організації

2.1. Основною метою діяльності Організації є :

 • задоволення та захист законних прав та інтересів своїх членів, громадських інтересів у сфері підприємницької діяльності;

 • задоволення та захист законних прав та інтересів своїх членів, громадських інтересів у військово-патріотичній та історичній сфері, сприяння розвитку воєнно-історичної науки, проведенню досліджень у галузі воєнної історії, використання і поширення воєнно-історичних знань України;

 • утвердження серед громадян ідей патріотизму, гуманізму, відродження духовних засад у становленні цивілізованого відношення до полеглих воїнів, жертв репресій, до історії і слави України;

 • збереження та увіковічення пам'яті про загиблих за Україну воїнів, жертв світових та інших війн та репресій, як на території України, так і за її межами.

2.2. Основними завданнями Організації є:

1) координація діяльності членів Організації щодо захисту своїх прав;

2) спільне представництво інтересів членів Організації в органах державної влади та місцевого самоврядування;

3) інформаційне забезпечення членів Організації правовою та економічною інформацією шляхом електронної чи паперової розсилки інформаційних матеріалів щодо змін в законодавстві, практики підприємництва, захисту прав суб'єктів підприємницької діяльності (надалі – «СПД» або «суб'єкти господарювання»), організації діяльності, в тому числі бухгалтерського та податкового обліку, дозвільних процедур;

4) правова підтримка членів Організації шляхом надання індивідуальних консультацій, поширення матеріалів щодо захисту прав СПД, проведення навчальних заходів, представництва інтересів СПД в органах виконавчої влади, місцевого самоврядування, судах;

5) захист прав та інтересів членів Організації при розробці нормативних актів : організація та забезпечення участі членів організації в обговоренні проектів регуляторних актів, безпосередня участь в розробці нормативних актів, співпраця з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування в частині нормотворчої діяльності;

6) організація заходів щодо захисту порушених прав членів Організації, в тому числі пікетів, мітингів, демонстрацій, страйків; організація підтримки населення, інших громадських та політичних організацій; сприяння висвітленню актуальних подій в засобах масової інформації;

7) економічна та інша підтримка членів Організації шляхом забезпечення надання на пільгових умовах різноманітних послуг (банківських, юридичних, бухгалтерських), організації відпочинку та оздоровлення (в тому числі для дітей членів організації), медичного страхування тощо;

8) недопущення прийняття органами виконавчої влади та місцевого самоврядування економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів;

9) зменшення втручання органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в діяльність суб'єктів господарювання;

10) усунення перешкод для розвитку господарської діяльності;

11) організація зворотного зв'язку між підприємницьким середовищем та регуляторними органами для оцінки ступеня ефективності державної регуляторної діяльності;

12) сприяння підвищенню рівня правової обізнаності членів Організації та громадськості;

13) відновлення прав членів Організації в разі їх порушення;

14) координація діяльності членів для досягнення мети та завдань Організації;

15) сприяння реалізації інтелектуального та творчого потенціалу членів Організації;

16) об'єднання ентузіастів для ведення пошукової діяльності, направленої на встановлення імен і долі вояків та жертв репресій, які загинули на нашій землі, на збереження пам'яті про них;

17) проведення експедицій пошуку, обліку, дослідження, відновлення безвісних і зруйнованих поховань;

18) створення банку даних обліку вищезазначених поховань та імен полеглих;

19) ведення пошуку родин загиблих з метою повідомлення про долю близьких, допомога у відвідуванні знайдених місць поховань;

20) діяльність військових музеїв;

21) сприяння високо фаховій археологічній, антропологічній, юридичній допомозі, дотриманню правил техніки безпеки при проведенні досліджень безвісних поховань та організації перепоховань;

22) сприяння збереженню реліквій, створенню громадських музеїв;

23) пошуки військової техніки часів минулих світових війн;

24) забезпечення музеїв військовою технікою, зброєю та боєприпасами;

25) пошуки скарбів;

26) пошуки архівних документів та загубленої документації;

27) сприяння залученню до реалізації цих завдань учнівської та студентської молоді;

28) ведення широкої систематичної, патріотичної, просвітницької діяльності серед молоді,використання засобів масової інформації, організація семінарів, виставок, тощо;

29) координація пошукової та дослідницької діяльності молодих ентузіастів та патріотів на всій території України;

30) співпраця з закордонними організаціями і фондами, діяльність яких не суперечить цілям та завданням організації;

31) створення сприятливих умов для творчого, професійного та духовного вдосконалення членів Організації;

32) сприяння проведенню в Україні фундаментальних воєнно-історичних досліджень, пов'язаних з проблемами національного, регіонального і світового масштабу, пошуку і поширенню в Україні та за ц межами історичних матеріалів і маловідомих документів з питань воєнної історії;

33) сприяння створенню постійно діючої системи обміну досвідом між фахівцями з проблем воєнної історії;

34) сприяння використанню результатів воєнно-історичної наукової діяльності в будівництві та розвиткові Збройних Сил України;

35) всебічне сприяння розвиткові історичної науки та збереженню воєнно-історичних цінностей;

36) сприяння підготовці в Україні фахівців та наукових кадрів у галузі воєнно-історичної науки;

37) сприяння створенню нових і реконструкції старих музейних структур, експозиції яких відтворюють різні етапи військової справи в Україні відповідно до сучасного висвітлення матеріалів, проведенню тематичних екскурсій на місцях бойової слави, вивченню місць боїв, битв різних часів для уточнення і конкретизації тогочасних реальних обставин; сприяння видавничій діяльності та розповсюдженню воєнно-історичних знань;

38) сприяння освіті підростаючого покоління, вихованню у нього патріотизму, національної свідомості, любові до рідної землі;

39) надання благодійної допомоги тим, хто її потребує;

40) сприяння процесу економічного, соціального, духовного та культурного розвитку України шляхом розробки програм, проектування, відбудови, реставрації, відновлення і захисту пам'яток культури, народних традицій, збереження екології, проведення спортивних та лікувально-оздоровчих заходів тощо;

41) сприяння підвищенню авторитету України на міжнародній арені шляхом поширення інформації та пропаганди історичної, культурної спадщини, сучасних досягнень української держави в різних галузях;

42) сприяння зміцненню економічних, соціальних, культурних, освітніх контактів між вихідцями з України, що проживають за межами держави;

43) захист прав іноземних членів організації в Україні;

44) захист прав українських членів організації в інших країнах, громадяни яких є членами Організації;

45) налагодження співпраці з об'єднаннями громадян в інших країнах, громадяни яких є членами організації.

2.3. Діяльність Організації може проводитися в напрямках, не заборонених чинним законодавством України, які відповідають меті та завданням, визначеним цим Статутом. Зокрема, Організація :

1) подає до регуляторних органів пропозиції щодо необхідності підготовки проектів регуляторних актів, а також їх перегляду;

2) у випадках, передбачених чинним законодавством України, бере участь у розробці проектів регуляторних актів;

3) подає зауваження та пропозиції щодо оприлюднених проектів регуляторних актів, бере участь у відкритих обговореннях питань, пов'язаних з регуляторною діяльністю;

4) готує експертні висновки та аналіз регуляторного впливу проектів регуляторних актів;

5) відстежує результативність прийнятих (виданих) регуляторних актів;

6) звертається до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, громадських організацій, засобів масової інформації для досягнення мети та завдань Організації;

7) представляє інтереси своїх членів у державних та громадських органах;

8) звертається до населення в разі необхідності масової підтримки заходів Організації, які стосуються широких верств населення;

9) засновує чи бере участь в заснуванні підприємств, установ та організацій в порядку, встановленому законодавством;

10) відкриває рахунки в установах банків, у тому числі валютні;

11) приймає участь у громадсько-суспільній діяльності, проводить масові заходи;

12) самостійно розпоряджається своїм майном, коштами, залучає фахівців до роботи на договірних засадах;

13) за рахунок своїх коштів надає матеріальну, фінансову, організаційну та іншу допомогу тим, хто її потребує;

14) приймає участь у розробці, виконанні, фінансуванні, ? самостійно чи в кооперації, за контрактом чи іншим способом з будь-якими державними чи недержавними підприємствами, установами, організаціями, ? проектів, програм, заходів відносно захисту прав малого і середнього бізнесу в Україні;

15) співпрацює з державними та недержавними підприємствами, організаціями та установами з метою виконання статутних завдань Організації;

16) створює власні друковані чи електронні засоби масової інформації з метою найбільш повного інформування громадськості про діяльність Організації та підвищення рівня правової обізнаності членів Організації та громадськості;

17) розповсюджує інформацію про свою діяльність, пропагує свої ідеї та цілі;

18) підтримує зв'язки з іншими об'єднаннями громадян, вступає в асоціації, спілки тощо;

19) організовує та проводить конкурси серед суб'єктів господарювання, в тому числі конкурс на кращу малу архітектурну форму «Мала форма ? красивий зміст» та фотоконкурс «Незнайомий ракурс знайомих облич»;

20) з метою виконання статутних завдань проводить круглі столи, семінари, прес-конференції, конкурси, презентації тощо;

21) сприяє своїм членам у проведенні науково-дослідницьких робіт з питань, пов'язаних із завданнями Організації;

22) сприяє здійсненню незалежних досліджень з актуальних проблем воєнної історії;

23) сприяє організації дослідження і проведення військово-пошукових та археологічних робіт по історичних місцях і місцях минулих бойових дій;

24) ідейно, організаційно, матеріально підтримує діяльність культурних, наукових, просвітницьких, громадських організацій;

25) здійснює благодійну діяльність;

26) бере участь у розробці, фінансуванні та реалізації спільних програм та заходів разом з державними органами, громадськими організаціями, благодійними фондами, підприємствами та організаціями всіх форм власності і приватними підприємцями відповідно до укладених угод.

2.4. За рішенням відповідних керівних органів Організація може входити до складу інших об'єднань громадян, коаліцій, асоціацій тощо. Також Організація може домовлятися про співпрацю та взаємодопомогу з будь-якими іншими особами.

4. Умови і порядок прийому в члени Організації та вибуття з неї

4.1. Членство в Організації є добровільним. Членство в Організації може бути індивідуальним або колективним.

4.2. Індивідуальним членом Організації може бути будь-яка дієздатна особа, яка досягла 18-річного віку, поділяє та підтримує мету та завдання Організації, висловила бажання бути її членом та в установленому цим Статутом порядку прийнята до складу членів Організації.

4.3. Колективними членами Організації можуть бути колективи будь-яких юридичних осіб (як суб'єктів підприємництва, так і осіб, що не здійснюють підприємницьку діяльність) та колективи членів будь-яких об'єднань громадян. Колективні члени реалізують свої права та обов'язки через своїх представників, які визначаються згідно з вимогами чинного законодавства України та статутних документів відповідної юридичної особи (громадської організації).

4.4. Організація має фіксоване членство.

4.5. Прийом нових членів здійснюється Правлінням Організації за умови визнання та дотримання претендентами вимог Статуту Організації та сплати вступного внеску, розміри якого встановлюються Правлінням Організації. Правління Організації може встановлювати додаткові умови щодо прийняття до складу членів Організації.

4.6. Член Організації може в будь-який час вийти з неї за власним бажанням, подавши відповідну заяву Президенту Організації, який передає її на розгляд Правління.

4.7. Член Організації може бути виключений з Організації за рішенням Правління Організації. Член Організації може бути виключений з неї у разі недотримання вимог Статуту та/або вчинення дій, які принесли шкоду діяльності та/або репутації Організації.

4.8. Особа набуває/позбавляється членства у Організації з моменту прийняття Правлінням Організації відповідного рішення.

5. Права та обов'язки членів Організації

5.1. Члени Організації мають право:

 • брати участь в усіх заходах Організації;

 • брати участь у роботі органів Організації в порядку, визначеному цим Статутом;

 • брати участь у голосуванні під час ухвалення рішень Загальними зборами Організації;

 • бути обраним до складу Правління та Ревізійної комісії Організації;

 • висловлювати свої думки та робити пропозиції щодо діяльності Організації;

 • отримувати інформацію щодо поточної регуляторної діяльності Організації;

 • звертатись до Організації за допомогою щодо захисту своїх інтересів;

 • припинити своє членство в Організації.

5.2. Члени Організації зобов'язані:

 • сприяти досягненню мети та завдань Організації;

 • виконувати вимоги Статуту Організації, рішень її керівних органів та посадових осіб;

 • безпосередньо брати активну участь у діяльності Організації, всебічно сприяти виконанню статутних завдань;

 • узгоджувати власну регуляторну діяльність з діяльністю Організації;

 • утримуватися від будь-якої підтримки проектів регуляторних актів, проти ухвалення яких виступає Організація.

 • не розповсюджувати інформацію, яка може негативно вплинути на діяльність Організації та її членів;

 • вчасно сплачувати членські внески.