Протокол №25 від 25.03.2014 р. засідання Комісії з питань впорядкування розміщення та демонтажу тимчасових споруд на території міста Києва

Дивитися інші протоколи >>

ПРОТОКОЛ №25 засідання Комісії з питань впорядкування розміщення та демонтажу тимчасових споруд на території міста Києва 25.03.2014 16:00 Контрактова площаД, м. Київ Голова Комісії: Голубов С.М. - заступник директора Департаменту - начальник управління торгівлі та побуту Департаменту промисловості та розвитку підприємництва Секретар Комісії:	Солошенко В.В.	- директор комунального	підприємства «Київблагоустрій» Присутні члени Комісії: Бандровський А.В., Береза В.О., Гавлович В.І., Гапченко І.Л., Григораш В.М., Дейнега О.П., Костюк С.О., Михайленко В.О., Порицький М.М., Роменський С.Я., Самохін О.Ю., Святенко О.В., Стволов В.Л., Трясоруков П.В., Шкляр Д.М., Щербатаж П.П., Яковицький В.В. Присутні представники громадських організацій: Алексанян А.Г., Бабанський О.Ю.,	Бевзан Ю.С., Валько О.В.,	Вірич	М.П., Гапоненко В.В., Івченко	Є.М., Іванченко	С.В., Крижанівський М.В.,	Кудря	О.М., Мармер Г.І., Мозговий	Ю.М., Підгорний О.В., Прокопенко В.О.,	Соболь	Р.В., Черевко Г.М., Швець А.В. І. Слухали: голову Комісії Голубова С.М. стосовно відсутності на засіданнях окремих членів Комісії. Виступили: Солошенко В.В., представники громадських організацій Вирішили: Департаменту промисловості та розвитку підприємництва внести до складу Комісії, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 14.06.2013 № 943 такі зміни: • У зв’язку з відсутністю на засіданнях Комісії більше 3-ох разів без поважних причин, вивести зі складу Комісії: -	Карандюка Сергія Вікторовича - начальника відділу організаційної служби управління громадської безпеки ГУ МВС України в м. Києві -	Філіппова Володимира Вікторо вича - депутата Київської міської ради Виконавець: Департамент промисловості та розвитку підприємництва Термін: наступне засідання Комісії Голосували: «За-18, проти-0, утрималися-1» Рішення прийнято.

1.1. Розгляд інформації, яка надійшла від громадських об’єднань відповідно до критеріїв, визначених протоколом від 18.03.2014 № 24 щодо включення до складу Комісії з питань впорядкування розміщення та демонтажу тимчасових споруд на території міста Києва. Слухали: секретаря Комісії Солсгшенка В.В., який доповів, що станом на 25.03.2014 до робочого органу Комісії (КП «Київблагоустрій») інформація відповідно до критеріїв, визначених протоколом від 18.03.2014 № 24 щодо включення до складу Комісії надійшла від 14 громадських об’єднань. Виступили: Голубов С.М., представники громадських організацій Вирішили: Департаменту промисловості та розвитку підприємництва внести до складу Комісії, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 14.06.2013 № 943 такі зміни: • Увести до скла'ду Комісії представників наступних громадських об’єднань: -	Алексаняна Армена Гамлетовича - ГО «Громадський правозахист Солом'янського району м. Києва» -	Бабанського Олексія Юрійовича - Асоціація розповсюджувачів преси України -	Бевзана Юрія Степановича - ГО «За Європейське місто» Вірича Максима Петровича - ГО «Київська спілка захисту підприємців» -	Єрмака Андрія Борисовича - ГО «Асоціація підприємців м. Києва» -	Івченка Євгенія Миколайовича - ГО «Асоціація захисту прав власників малого бізнесу «Кияни» - Крижанівського Михайла Васильовича - ГО «Спілка захисту прав людини» - Комсуліна Віктора Володимировича - ГО «Національна Організація Роздрібної Торгівлі (НОРТ)» -	Литвиненка Вадима Васильовича - ГО «Правозахист» («Громадянський Правозахист») -	Мозгового Юрія Миколайовича - ГО «Я-Дарничанин» -	Огаря Максима Григоровича - ГО «Асоціація Київ-МАФ» -	Підгорного Олександра Віталійовича - Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Право для всіх» -	Солодкого Романа Володимировича - ГО «Громадянський корпус» -	Швеця Андрія Вікторовича - Громадська спілка «Асоціація власників малого та середнього бізнесу м. Києва» Виконавець: Департамент промисловості та розвитку підприємництва Термін: наступне засідання Комісії Голосували: «Одноголосно» Рішення прийнято.

 

ПРОТОКОЛ №25
засідання Комісії з питань впорядкування розміщення та демонтажу тимчасових споруд на території міста Києва


Контрактова площа 2, м. Київ


Голова Комісії: Голубов С.М. - заступник директора Департаменту - начальник управління торгівлі та побуту Департаменту промисловості та розвитку підприємництва
Секретар Комісії: Солошенко В.В. - директор комунального підприємства
«Київблагоустрій»
Присутні члени Комісії:
Бандровський А.В., Береза В.О., Гавлович В.І., Гапченко І.Л., Григораш В.М., Дсйнега О.П., Коспок С.О., Михайлснко В.О., Порицький М.М., Роменський С.Я., Самохін О.Ю., Святенко О.В., Стволов В.Л., Трясоруков П.В., Шкляр Д.М., Щербатюк П.П., Яковицький В.В.
Присутні представники громадських організацій:
Алсксанян А.Г., Бабанський О.Ю., Бевзан Ю.С., Валько О.В., Вірич М.П.,
Гапоненко В.В., Івчснко Є.М., Іванчснко С.В., Крижанівський М.В., Кудря О.М.,
Мармер Г.І., Мозговий Ю.М., Підгорний О.В., ГІроконенко В.О., Соболь Р.В.,
Черевко Г.М., ИІвець А.В.
Розгляд питань порядку денного
І. Слухали: голову Комісії Голубова С.М. сгосовно відсутності на засіданнях окремих членів Комісії.
Виступили: Солошенко В.В., представники громадських організацій Вирішили: Департаменту промисловості та розвитку підприємництва внести до складу Комісії, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 14.06.2013 № 943 такі зміни:
• У зв’язку з відсутністю на засіданнях Комісії більше 3-ох разів без поважних причин, вивести зі складу Комісії:
- Карандюка Сергія Вікторовича - начальника відділу організаційної служби управління громадської безпеки ГУ МВС України в м. Києві
- Філіппова Володимира Вікторовича - депутата Київської міської ради Виконавець: Департамент промисловості та розвитку підприємництва Термін: наступне засідання Комісії
Голосували: «За-18, проти-0, утрималися-1»
Рішенця прийнято.?
1.1. Розгляд інформації, яка надійшла від громадських об’єднань відповідно до критеріїв, визначених протоколом від 18.03.2014 № 24 щодо включення до складу Комісії з ми гань впорядкування розміщення та демонтажу тимчасових споруд на території міста Києва.
Слухали: секретаря Комісії Солошенка В.В., який доповів, що станом на 25.03.2014 до робочого органу Комісії (КП «Київблагоустрій») інформація відповідно до критеріїв, визначених протоколом від 18.03.2014 № 24 щодо включення до складу Комісії надійшла від 14 громадських об’єднань.
Виступили: Голубов С.М., представники і-ромадських організацій Вирішили: Департаменту промисловості та розвитку підприємництва внести до складу Комісії, затвердженого розпорядженням виконавчого оріану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 14.06.2013 № 943 такі зміни:
• Увести до складу Комісії представників наступних громадських об’єднань:
- Алексаняна Армена Гамлетовича - ГО «Громадський правозахист Солом'янськог о району м. Києва»
- Бабанського Олексія Юрійовича - Асоціація розповсюджувачів преси України
- Бсвзана Юрія Степановича - ГО «За Європейське місто»
- Вірича Максима Петровича - ГО «Київська спілка захисту підприємців»
- Єрмака Андрія Борисовича - ГО «Асоціація підприємців м. Києва»
- Івчснка Євгенія Миколайовича - ГО «Асоціація захисту прав власників малого бізнесу «Кияни»
- Крижанівського Михайла Васильовича - ГО «Спілка захисту прав людини»
- Комсуліиа Віктора Володимировича - ГО «Національна Організація Роздрібної Торгівлі (НОРТ)»
- Литвиненка Вадима Васильовича - ГО «ГІравозахист» («Громадянський Правозахист»)
- Мозгового Юрія Миколайовича - ГО «Я-Дарничанин»
- Огаря Максима Григоровича - ГО «Асоціація Київ-МАФ»
- ІІідгорного Олександра Віталійовича - Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Право для всіх»
- Солодкого Романа Володимировича - ГО «Громадянський корпус»
- Швеця Андрія Вікторовича - Громадська спілка «Асоціація власників малого та середпього бізнесу м. Києва»
Виконавець: Департамент промисловості та розвитку підприємництва Терміп: наступне засідання Комісії Голосували: «Одноголосно»

В. Солошенко
Рішення прийнято.
Секретар Комісії