Біла книга економічної політики України до 2030 року

 
2510-1.jpg
 
24 жовтня віце-президент ''Громадянського Корпусу'' Олександр Карбачинський був присутнім на презентації Білої книги економічної політики України до 2030 року: національний і регіональний виміри, яка відбулася в Інформаційному агентстві ''УКРІНФОРМ'' (вул. Б.Хмельницького, 8/16).
Біла книга економічної політики України до 2030 року містить пропозиції політичних рішень та науково обґрунтовані рекомендації забезпечення інклюзивного розвитку країни на основі подолання існуючих диспропорцій розвитку регіонів.
Представлений документ розроблено за результатами наукових дискусій та круглих столів, які проходили з червня 2017 р. по квітень 2018 р. в усіх регіонах України. У цих консультаціях взяли участь представники органів державної влади та місцевого самоврядування, депутати різних рівнів, науковці та освітяни, представники інститутів громадянського суспільства, професійних об’єднань, бізнесу, ЗМІ, експерти міжнародних організацій.
2510-2.jpg 
Учасники презентації: Л.Антонюк - проректор з наукової роботи КНЕУ ім. В.Гетьмана, д.е.н., професор; О.Гуменна - декан факультету економічних наук НаУКМА, к.е.н., доцент; А.Поручник - директор Інституту бізнес-освіти КНЕУ ім. В.Гетьмана, д.е.н., професор; С.Тарута - промисловець, народний депутат України, ініціатор та співавтор Доктрини збалансованого розвитку ''Україна 2030'', Г.Харламова - доцент кафедри економічної кібернетики економічного факультету КНУ ім. Т.Шевченка, к.е.н., доцент; Н.Чала - професор кафедри маркетингу та управління бізнесом НаУКМА, доктор наук з державного управління, професор.
2510-3.jpg
 
Аналіз проблем розвитку регіонів здійснювався на базі опитування 350 експертів з усіх регіонів України. Біла книга економічної політики України до 2030 року базується на Доктрині збалансованого розвитку ''Україна 2030'' та враховує рекомендації Національного форуму ''Україна 2030'' (що проходив 14.06 в НТУУ “Київський політехнічний інститут ім. І.Сікорського”). ''Біла книга'' є третім аналітичним документом: перший документ у серії – Доктрина збалансованого розвитку ''Україна 2030'' – визначив засадничі принципи збалансованого розвитку країни; другий документ – ''Зелена'' книга політики збалансованого розвитку ''Україна 2030: Консолідація мислення – консолідація дій'' – окреслив коло проблем, які гальмують такий розвиток і потребують обговорення.
2510-6.jpg Із застосуванням SWOT-аналізу для кожної області виявлено критичні чинники, які стримують її розвиток, сильні та слабкі характеристики економіки області, а також можливості та загрози для її подальшого розвитку у контексті Індустрії 4.0. Виходячи з потенційних переваг областей, було визначено драйвери їхнього розвитку: створення регіональних інноваційних систем, SMART-спеціалізація регіонів, модернізація інфраструктури.
2510-4.jpg Представлений аналітичний документ спрямовано на: зміну індустріальної парадигми мислення на інноваційну, що враховує вплив глобальних мегатрендів і розвиток технологій Індустрії 4.0; забезпечення аналітичною інформацією щодо розвитку регіонів України. ''Біла книга'' – це консолідоване зусилля усіх учасників суспільного процесу.
 
2510-5.jpg
 • На Національному виноробному форумі: Українському вину бути!

  31 жовтня віце-президент ''Громадянського Корпусу'' Олександр Карбачинський взяв участь у традиційному щорічному Національному виноробному форумі, організованому Торгово-промисловою палатою України, корпорацією

 • На ІІ Інноваційній торговій конференції

    15 листопада віце-президент ''Громадянського Корпусу'' Олександр Карбачинський взяв участь у ІІ Інноваційній торговій конференції, проведеній ГС ''Національна організація роздрібної

 • Як утримати персонал?

    30 жовтня віце-президент ''Громадянського Корпусу'' Олександр Карбачинський взяв участь у семінарі ''Як утримати персонал в умовах демографічної кризи та

 • Проблема МАФів: ситуація без змін

    Змінюються влади, відбуваються майдани, розв'язуються гібридні війни, гинуть громадські активісти та військовослужбовці, докорінно змінюється зовнішньополітичний курс країни, проходять системні

 • На Київському податковому форумі

    20 листопада віце-президент ''Громадянського Корпусу'' Олександр Карбачинський взяв участь у роботі Київського податкового форуму-2018, що відбувся в комплексі ''Mercure

 • Актуальні питання застосування законодавства про працю

    8 листопада віце-президент ''Громадянського Корпусу'' Олександр Карбачинський взяв участь у зустрічі бізнес-активу з обговорення актуальних питань застосування законодавства про

 • На засіданні Антикризової ради та Правління УСПП

    9 листопада віце-президент ''Громадянського Корпусу'' Олександр Карбачинський взяв участь у спільному розширеному засіданні Антикризової ради громадських організацій України та

 • 1

tishenko2